fa
ساختمان های صنعتی یک و دو طبقه

ساختمان های صنعتی یک و دو طبقه

معرفی ویلای کی سیستم

کی سیستم روش جدیدی جهت اجرای ساختمان های ویلایی یک و دو طبقه ارائه می دهد . در این روش با استفاده از صفحات نازک پیش ساخته کنگره ای بتنی دیوارهای باربر و سقف ساختمان اجرا می گردند . سیستم سازه ای این نوع ویلاها سیستم دیوارباربر می باشند . در این روش استفاده بهینه از فضاها و مصالح با بهره گیری از فرم های بهینه سازه ای و مصالح نوین به عمل می آید . با استفاده از این روش معیارهای اصلی بهره وری پروژه ها شامل سرعت، کیفیت و هزینه ها بهبود می یابند.  

ویژگی ها و مزایای ویلای کی سیستم

از این محصول می توان جهت اجرا ساختمان های ویلایی، کمپ سازی ها و اجرای سالن های صنعتی با کاربری های مختلف استفاده نمود .  

مشخصات فنی

مشخصات فنی ویلای کی سیستم جهت دهانه و کاربری های متعارف در ذیل آمده است، البته از این سیستم می توان برای دهانه های بزرگتر و کاربری های دیگر نیز استفاده نمود که بر حسب مورد ضخامت ها یا ابعاد تغییر می کند .   ابعاد کلی پنل های دیوار باربر و سقف : L × 350 × 120 سانتیمتر ( طول بر اساس دهانه ) ضخامت : سطوح افقی حداقل 5 و سطوح مایل حداقل 5/3 سانتیمتر مقاومت فشاری بتن : 210 کیلوگرم بر سانتی متر مربع نوع بتن : ریز دانه، الیافی، خود تراکم فولاد مصرفی : All وزن سقف و دیوار پیش ساخته : 120 کیلوگرم بر متر مربع ( در صورت استفاده از بتن سبک وزن تا 50% کاهش می یابد ) ضخامت بتن رویه : 5 سانتیمتر

گالری تصاویر ساختمان های صنعتی یک و دو طبقه